อาณาจักร ‘เนวิน ชิดชอบ’ สร้าง 2 พันล้านจากสองมือ

มีใช้ยันรุ่นเหลน แม้สร้างด้วยสองมือ!
อาณาจักร ‘เนวิน ชิดชอบ’ ทุ่ม 2,000 ล้าน สมฐานะพ่อตานางเอกดัง

เนวิน ชิดชอบ ปัจจุบันเป็นประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อดีตเคยเป็นสมาชิกสภๅผู้แทนรๅษฎรและรัฐmนตรีหลายสมัย

นายเนวิน ชิดชอบ เกิดวันที่ 4 ตุลาคม 2501 ที่จังหวัดสุรินทร์ แต่ไปเติบโตที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นบุตรของชัย ชิดชอบ

อดีตประธานสภาผู้แทนรๅษฎรและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ และนางละออง ชิดชอบ เป็นลูกคนกลาง

ในบรรดาพี่น้องชาย 5 หญิง 1 (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ น้องชาย) กำนันชัย ชิดชอบ บิดาของนายเนวิน

ตั้งตัวมาจากธุรกิจโรงโม่หิน มีกิจการที่สำคัญคือ โรงโม่หินศิลาชัย นายเนวินสมรสกับนางกรุณา ชิดชอบ นามสกุลเดิม “สุภา”

บุตรีของนายคะแนน สุภา เจ้าของบริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีบุตรีชื่อ ชิดชนก ชิดชอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าที่ระลึกของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

ป.p.ช.เปิดทรัพย์สิน-หนี้สินกรณี ‘กรุณา ชิดชอบ’ หลังพ้นนายก อบจ.บุรีรัมย์ ‘กรุณา-เนวิน’ รวย 998 ล.

ที่ดินรวมกันเกือบ 600 ล. ได้เปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและnนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น กรณีพ้นจากตำแหน่งในองค์การ (อบจ.)

โดยพบว่า กรุณา ชิดชอบ คู่สมรสของ เนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและnนี้สิน

หลังการพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อ 2563 โดยแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 998,899,969 บ.

เป็นทรัพย์สินของกรุณา 736,783,634 บ. ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 400,057,500 บ. เงินลงทุน 139,263,701 บ.

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 49,133,333 บ. เงินฝาก 7,805,736 บ. ส่วน เนวิน มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 259,116,335 บ.

ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 194,072,850 บ. เงินลงทุน 27,573,500 บ. สิทธิและสัมปทาน 6,094,927 บ.

สำหรับที่ดิน กรุณา แจ้งการครอบครองที่ดิน 47 รายการ รวม 400,057,500 บาท เป็นโฉนด 37 รายการ

ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์และเชียงใหม่ มูลค่าสูงสุดเป็นที่ดิน 37 ไร่ อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์มูลค่า 112 ล.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *